Objekt 1

 

Parkimisplatside projekteerimine

Objekt 2

 

Erkeri renoveerimine

Objekt 3

 

Office reoveerimine (Austria, Viin)

Objekt 4

 

Eesti Suursaatkond (omanikujärelevalve teenused)

Objekt 5

 

Korteri renoveerimine

Objekt 6

 

Talade kavandamine

Objekt 7

 

Katuse renoveerimine (projekteerimine)

Objekt 8

 

Fassaadide rekonstrueerimine (projekteerimine)

Objekt 9

 

Tootmis- ja ärihoone rekonstrueerimine

Autopesula ehitamine

Elektritööde teostamine

Objekt 10

 

Fassaadide rekonstrueerimine (projekteerimine)

Objekt 11

 

Fassaadi- ja katuse rekonstrueerimine (projekteerimine)

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 12

 

Korterelamu renoveerimine

Objekt 13

 

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 14

 

Omanikujärelevalve teenused

Objket 15

 

Katuse ehitamine

Objekt 16

 

Siseviimistlustööd

Objekt 17

 

Fassaadi- ja rõdude rekonstrueerimine

Objekt 18

 

Elamu rekonstrueerimine (projekteerimine)

Objekt 19

 

Tööstushoone ehitamine (projekteerimine)

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 20

 

Katusekatte (ehitusekspertiisi teenused)

Objekt 21

 

Katuse renoveerimine

(omanikujärelevalve tenused)

Objekt 22

 

Katuse renoveerimine (projekteerimine)

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 23

 

Fassaadi- ja katuse renoveerimine

Objekt 24

 

Küttesüsteemide projekteerimine

Objekt 25

 

Fassaadide rekonstrueerimine (projekteerimine)

Objekt 26

 

Parkimisplatside projekteerimine

Objekt 27

 

Mänguväljaku projekteerimine

Objekt 28

 

Korteri renoveerimine

Objekt 29

 

Kontorite renoveerimine

Objket 30

 

Korterelamu puitfassaadide renoveerimine

Objekt 31

 

Küttesüsteemide projekteerimine

Objekt 32

 

Rõdude renoveerimine

Objekt 33

 

Katuse ja rõdude renoveerimine

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 34

 

Üksikelamu ehitamine

Objekt 35

 

Restorani ehitamine

Objekt 36

 

Üksikelamu rekonstrueerimine

Objekt 37

 

Fassaadide ja katuse rekonstrueerimine

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 38

 

Sportklubi ehitamine

Objekt 39

 

Ärihoone renoveerimine (sisseviimistlustööd)

Objekt 40

 

Korterite ehitamine ja viimistlemine

Objekt 41

 

Korterelamu renoveerimine

Omanikujärelevalve teenused

Objekt 42

 

Kontori renoveerimine

Objekt 43

 

Fassaadide renoveerimine

Objekt 44

 

Väikeelamu projekteerimine

Objekt 45

 

Trepikodede renoveerimine

Objekt 46

 

Küttesüsteemide projekteerimine

Objket 47

 

Spordiplatside projekteerimine

Objekt 48

 

Ehitusekspertiisiteenuse teostamine

Objekt 49

 

Katuseekspertiisi teenused teostamine

Objekt 50

 

Hoteli fassaadide renoveerimine

Objekt 51

 

Katuse rekonstrueerimine

Objekt 52

 

Üksikelamukatuse rekonstrueerimine (projekteerimine)

Objekt 53

 

Korteri renoveerimine

Objekt 54

 

Korteriekspertiisiteenused teostamine

Objekt 55

 

Sisseviimistlustööd

Objekt 56

 

Uksikelamu projekteerimine

Objekt 57

 

Pereelamu projekteerimine

Objekt 58

 

Küttesüsteemide rekonstrueerimine

Objekt 59

 

Kontori renoveerimine

Objekt 60

 

Katuse renoveerimine

Objekt 61

 

Eesti Suursaatkond renoveerimine (Pooland, Varssavi)

Objekt 62

 

Üksikelamu ehitamine

Objekt 63

 

Üksikelamu renoveerimine (Rootsi)

Objekt 64

 

Üksikelamu fassaadide renoveerimine (Rootsi)

Objekt 65

 

Küttesüsteemide renoveerimine