Kodumaa Ehitus OÜ osutab teenust kirjaliku lepingu alusel osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

 • Ehituskonsultatsiooniteenused (ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seotud nõustamine; nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel; rekonstrueerimistööde koordineerimine ja rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele; dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus jm...)
 • Ehitusprojekteerimine (kavandamine ja kooskõlastamine)
 • Omanikujärelevalveteenused osutamine
 • Fassaaditööde teostamine (soojustamine, krohvimine ning puitfassadi ehitamine)
 • Katusekonstruktsioonide ehitamine või renoveerimine
 • Katusekatte paigaldamine (vms. vihmaveesüsteem ja katusetarvikute paigaldamine)
 • Pööningu soojustamine
 • Kütte-ja veesüsteemide renoveerimine (vms. kanalisatsioonitorude vahetamine)
 • Trepikodade renoveerimine
 • Korstnade ladumine ja uuendamine
 • Rõdude renoveerimine
 • Mänguväljakute ehitamine
 • Korteriühistu hooldamine